ความเชื่อถือได้    ความปลอดภัย    ขีดความสามารถ

S6-EH1P6K-L-EU

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ S6 ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าต่ำ อินเวอร์เตอร์นี้จะจับพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และให้พลังงานแก่การใช้งานในบ้านของคุณรวมถึงชาร์จแบตเตอรี่ ในเวลากลางคืน อินเวอร์เตอร์จะใช้แบตเตอรี่สำหรับการใช้งานต่างๆ ในบ้านของคุณ การทำเช่นนี้จะป้องกันคุณจากการใช้พลังงานจากกริด คุณจึงไม่ต้องเสียเงินอะไรเลย! สู้กลับด้วยไฮบริดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ S6 ตัวใหม่จาก Solis

อิินเวอร์์เตอร์์ระบบกัักเก็็บพลัังงานแรงดัันไฟฟ้้าต่ำำ เฟสเดีียวของ Solis

คุณสมบัติ

  • เข้ากันได้กับแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นต่าง ๆ หลากหลายแบรนด์

  • มาพร้อมอุปกรณ์ MPPT 2 เครื่องสำหรับการวางแนวอาร์เรย์หลายทิศทาง

  • เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยพิกัดการอัดประจุ/คายประจุสูงสุด 125A/6kW

  • รองรับโหมดการลดค่าความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Shaving)

  • สายแบตเตอรี่ สายมิเตอร์ และ สายCAN สำเร็จรูป เพื่อลดเวลาในการติดตั้ง

  • รองรับการเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น 1ph และ 3ph ทั้งฝั่งกริดและฝั่งพอร์ตสำรอง (Backup Port)

  • เพิ่มระบบปกป้องแบตเตอรี่และมีคุณสมบัติการทำงานที่ยืดอายุแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น

Download
Datasheet_S6-EH1P6K-L-EU_THA_V1.0_2024_01
Solis_certificate_EN 301489&EN 300328&EN IEC 61000-6-1(-2)(-3)(-4)&EN 55011&EN IEC 62109-1(-2)&EN 62479&EN 62920&EN 62311_S6-EH1P(3-6)K-L-EU(-WS)(-BE)&S6-EH1P6K-L_RED_V01
Solis_certificate_EN_IEC_61000-6-1(-2)(-3)(-4)_EN_55011_CISPR_S6-EH1P(3-6)K-L-EU(-AU)_EMC_V01
Solis_certificate_IEC 61683_S6-EH1P(5-6)K-L-EU&S6-EH1P6K-L_efficiency_V01
Solis_certificate_IEC 60068_S6-EH1P(5-6)K-L-EU&S6-EH1P6K-L_environment_V01
Solis_Manual_S6-EH1P(3-6)K-L-EU_EUR_V1.2(20231026)
Solis_Leaflet_Battery_matching_S6-EH1P(3-6)K-L-EU_V2.1_202405
Sales Enquiries: sales@ginlong.com
Captcha*