ความเชื่อถือได้    ความปลอดภัย    ขีดความสามารถ

S5-GC110K

สตริงอินเวอร์เตอร์ซีรีส์ S5-GC110K แบบสามเฟสจะใช้การออกแบบ 10 MPPT เพื่อให้โครงร่างที่ยืดหยุ่นมากขึ้นโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอัตราที่น้อยลงแต่ให้ประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นแอนติเรโซแนนซ์, รองรับกำลังไฟได้มากกว่า 6MW ขนานกันในหม้อแปลงตัวเดียว, ระบบการตรวจติดตามอัจฉริยะของสตริง, รองรับ Smart I-V Curve Diagnosis

 110kW Three Phase Inverter

คุณสมบัติ

 • 10 MPPTs ประสิทธิภาพสูงสุด 98.7%

 • สัดส่วน DC/AC > 150 %

 • การทำงานโหมด SVG ในช่วงกลางคืน

 • อัพเกรดเฟิรมแวร์ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

 • รองรับการใช้สายอลูมิเนียมเพื่อลดต้นทุน

 • รองรับการติดตั้งกำลังไฟฟ้าได้สูง 90MPPT/MW

 • ใช้ได้กับแผงประเภท bifacial modules

 • เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า (PLC) (ทางเลือก)

 • รองรับการใช้งาน "Y" connector ในด้าน DC

 • AFCI protection การลดความเสี่ยงจากไฟไหม้เชิงรุก

 • การกู้คืน PID ในเครื่อง เพื่อประสิทธิภาพของแผงที่ดีขึ้น (ทางเลือก)

 • เทคโนโลยีลดแรงดันไฟเกินและป้องกันกระแสรั่วไหล อัตราการเสียหายต่ำ

 • Intelligent string monitoring, smart I-V curve scan

 • ส่วนประกอบจากแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แน่ใจได้ว่าอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

Download
Solis_datasheet_S5-GC110K_THA_V2.9_2023_12
Solis_certificate_IEC_62109-1(-2)_EN_62109-1(2)_S5-GC(50-60)K-LV_S5-GC(75-110)K_S5-GC(100-125)K(-AU,-SA)_Safety_V02
Solis_certificate_IEC_62109-1(-2)_EN_62109-1(2)_S5-GC(50-60)K-LV_S5-GC(75-110)K_S5-GC(100-125)K(-AU,-SA)_Safety_V02(Tuv_mark)
Solis_certificate_IEC_62109-1(-2)_EN_62109-1(2)_S5-GC(50-60)K-LV_S5-GC(75-110)K_S5-GC(100-125)K(-AU,-SA)_Safety_V01
Solis_certificate_IEC_62109-1(-2)_EN_62109-1(2)_S5-GC(50-60)K-LV_S5-GC(75-110)K_S5-GC(100-125)K(-AU,-SA)_Safety_V01(Tuv_mark)
Solis_certificate_IEC_61000-6-1(2,3,4)_EN_61000-6-1(2,3,4)_EN_55011_CISPR 11_(50-60)K-LV-5G_(50-125)K-5G(-AU-SA)_GC(50-60)K-LV_GC(75-125)K-5G(-AU-SA)_CE(EMC)_V01
Solis_CE_declaration_S5-GC(75-125)K_S5-GC(50-60)K-LV_Solis-(50-60)K-LV-5G_Solis-(75-125)K-5G
Solis_Manual_3P(100-125)K_5G_EUR_V2.0(20230523)
Sales Enquiries: sales@ginlong.com
Captcha*