Select Your Region

Asia/Pacific
中国 India Việt nam 대한민국 Australia ราชอาณาจักรไทย پاکستان
Europe
Türkiye United Kingdom France Deutschland Nederland España Polska Україна Italia Sverige
North America
United States México Canada
South America
Brasil
Middle East and Africa
South Africa
المملكة العربية السعودية
Other Countries and Regions
Other Countries and Regions

Giải pháp nhà máy điện kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Sản xuất điện hiệu quả cao, Kiểm soát kép mức tiêu thụ năng lượng

Giải pháp nhà máy điện kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Sản xuất điện hiệu quả cao, Kiểm soát kép mức tiêu thụ năng lượng

Sản phẩm được đề xuất

Khả năng an toàn đáng tin cậy

Sản phẩm được đề xuất

Khả năng an toàn đáng tin cậy

S5-GC(100-110)K

Inverter Một pha

Thêm

S5-GC(50-70)K

Inverter Ba pha

Thêm

S5-GC(25-50)K

Inverter Ba pha

Thêm

Sơ đồ hệ thống của các giải pháp kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Sơ đồ hệ thống của các giải pháp kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Giải pháp thông thường
Giải pháp EPM

Sản xuất điện năng hiệu quả

Thuật toán độc đáo và thiết kế tiên tiến của thiết bị, mang lại năng suất cao hơn

Sản xuất điện năng hiệu quả

Thuật toán độc đáo và thiết kế tiên tiến của thiết bị, mang lại năng suất cao hơn

An toàn và tin cậy

Công nghệ tiên tiến, mang lại chất lượng an toàn và đáng tin cậy

An toàn và tin cậy

Công nghệ tiên tiến, mang lại chất lượng an toàn và đáng tin cậy

Thân thiện với Môi trường

Thân thiện với Môi trường

Vận hành và Bảo trì Thông minh

Vận hành và Bảo trì Thông minh

Giám sát chuỗi thông minh, xác định các chuỗi bất thường

Giám sát chuỗi thông minh, xác định các chuỗi bất thường

Chức năng chẩn đoán đường cong IV thông minh, kiểm tra vật lý nhà máy điện một cách nhanh chóng, xác định các điểm lỗi và dạng lỗi.

Chức năng chẩn đoán đường cong IV thông minh, kiểm tra vật lý nhà máy điện một cách nhanh chóng, xác định các điểm lỗi và dạng lỗi.

Hỗ trợ nâng cấp từ xa và quản lý trạm điện

Hỗ trợ nâng cấp từ xa và quản lý trạm điện

  • Giám sát thông minh

  • Vận hành và bảo trì thông minh

  • Nâng cấp từ xa

Copyright@2018 GinlongTechnologie bảo lưu mọi quyền
Captcha*