Giải pháp nhà máy quy mô tiện ích

Vận hành và bảo trì thông minh Thân thiện với hệ thống

Giải pháp nhà máy quy mô tiện ích

Vận hành và bảo trì thông minh Thân thiện với hệ thống

Sản phẩm được đề xuất

Khả năng an toàn đáng tin cậy

Sản phẩm được đề xuất

Khả năng an toàn đáng tin cậy

Solis-(215-255)K-EHV-5G

Inverter Ba pha

more

Sơ đồ Hệ thống Giải pháp

Sơ đồ Hệ thống Giải pháp

Giải pháp thông thường
Giải pháp tất cả trong một

Sản xuất điện năng hiệu quả

Thuật toán độc đáo và thiết kế tiên tiến của thiết bị, mang lại năng suất cao hơn

Sản xuất điện năng hiệu quả

Thuật toán độc đáo và thiết kế tiên tiến của thiết bị, mang lại năng suất cao hơn

An toàn và tin cậy

100% linh kiện điện được cung cấp bởi các nhà sản xuất hàng đầu thế giới

An toàn và tin cậy

100% linh kiện điện được cung cấp bởi các nhà sản xuất hàng đầu thế giới

Hệ thống Thân thiện

Kết hợp hệ thống thân thiện với chức năng hỗ trợ lưới điện chủ động, cũng như khả năng chống cộng hưởng tuyệt vời.

Hệ thống Thân thiện

Kết hợp hệ thống thân thiện với chức năng hỗ trợ lưới điện chủ động, cũng như khả năng chống cộng hưởng tuyệt vời.

Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm chi phí

Vận hành và Bảo trì Thông minh

Vận hành và Bảo trì Thông minh

Giám sát chuỗi thông minh, xác định các chuỗi bất thường

Giám sát chuỗi thông minh, xác định các chuỗi bất thường

Chức năng chẩn đoán đường cong IV thông minh, kiểm tra vật lý nhà máy điện một cách nhanh chóng, xác định các điểm lỗi và dạng lỗi.

Chức năng chẩn đoán đường cong IV thông minh, kiểm tra vật lý nhà máy điện một cách nhanh chóng, xác định các điểm lỗi và dạng lỗi.

Hỗ trợ nâng cấp từ xa và quản lý trạm điện

Hỗ trợ nâng cấp từ xa và quản lý trạm điện

  • Giám sát thông minh

  • Vận hành và bảo trì thông minh

  • Nâng cấp từ xa

Copyright@2018 GinlongTechnologie bảo lưu mọi quyền
Captcha*