100% linh kiện từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới

Các đối tác

Điện dung, Cuộn cảm

GER

USA

JPN

JPN

JPN

USA

Đầu nối điện, Thiết bị chuyển mạch

CHE

GER

USA

NED

JPN

JPN

Vật liệu, IC

USA

NED

JPN

USA

USA

ITA

Thiết bị điện, Cảm biến

GER

GER

USA

USA

USA

GER

Copyright@2018 GinlongTechnologie bảo lưu mọi quyền Support By KGU
Captcha*