Select Your Region

Asia/Pacific
中国 India Việt nam 대한민국 Australia ราชอาณาจักรไทย پاکستان
Europe
Türkiye United Kingdom France Deutschland Nederland España Polska Україна Italia Sverige
North America
United States México Canada
South America
Brasil
Middle East and Africa
South Africa
المملكة العربية السعودية
Other Countries and Regions
Other Countries and Regions

Giải pháp Nhà máy Điện Dân dụng

Nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, nguồn điện dư lên lưới

Giải pháp Nhà máy Điện Dân dụng

Nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, nguồn điện dư lên lưới

Sản phẩm được đề xuất

Khả năng an toàn đáng tin cậy

Sản phẩm được đề xuất

Khả năng an toàn đáng tin cậy

S5-GR3P(5-20)K

Inverter Ba pha

Thêm

S5-GR1P(7-10)K

Inverter Một pha

Thêm

Solis-1P(7-8)K-5G

Inverter Một pha

Thêm

S6-GR1P(4-6)K

Inverter Một pha

Thêm

S6-GR1P(0.7-3.6)K-M

Biến tần Mini

Thêm

Sơ đồ Hệ thống Giải pháp Dân dụng

Sơ đồ Hệ thống Giải pháp Dân dụng

Giải pháp thông thường

Sản xuất điện năng hiệu quả

Thay đổi sang Thiết kế linh hoạt, Thời gian phát điện lâu hơn, hệ thống hiệu quả hơn

Sản xuất điện năng hiệu quả

Thay đổi sang Thiết kế linh hoạt, Thời gian phát điện lâu hơn, hệ thống hiệu quả hơn

An toàn và tin cậy

100% linh kiện điện được cung cấp bởi các nhà sản xuất hàng đầu thế giới

An toàn và tin cậy

100% linh kiện điện được cung cấp bởi các nhà sản xuất hàng đầu thế giới

Hệ thống Thân thiện

Thân thiện với lưới điện, hệ thống ổn định

Hệ thống Thân thiện

Thân thiện với lưới điện, hệ thống ổn định

Vận hành và bảo trì thông minh

Vận hành và bảo trì thông minh

Mã quét bằng một cú nhấp chuột để truy cập nền tảng giám sát

Mã quét bằng một cú nhấp chuột để truy cập nền tảng giám sát

Hỗ trợ nâng cấp từ xa và điều chỉnh thông số

Hỗ trợ nâng cấp từ xa và điều chỉnh thông số

Giám sát trực tuyến 24 giờ, kiểm soát thời gian thực các điều kiện của nhà máy điện

Giám sát trực tuyến 24 giờ, kiểm soát thời gian thực các điều kiện của nhà máy điện

  • Quét mã với một cú nhấp chuột

  • Nâng cấp từ xa và điều chỉnh thông số

  • Giám sát từ xa

Copyright@2018 GinlongTechnologie bảo lưu mọi quyền
Captcha*